HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

HIPERBARIČNA MEDICINA

 1. O hiperbaričnoj medicini (M. Živković)
 2. Istorijski razvoj hiperbarične fiziologije i medicine (M. Živković)
 3. Transport i fiziologija kiseonika (V.M. Mujović)
 4. Fiziologija transporta kiseonika u uslovima hiperbarične hiperoksije (M. Živković)
 5. Fiziološke osobine kiseonika (M. Živković)
 6. Fiziološke osnove primene HBO (M. Živković)
 7. Fiziološki mehanizmi odbrane organizma od hiperoksije (M. Živković)
 8. Hazard lista – kiseonik (M. Živković, S. Tepić)
 9. Kontraindikacije za primenu HBO (M. Živković)
 10. Hipoksija (M. Pavlović)
 11. Indikacije za kliničku primenu HBO (M. Pavlović)

Hazard lista - KISEONIK

Kanadsko udruženje informacionih sistema rizičnih materija

IDENTIFIKACIJA RIZIKA


Kiseonik Gas:

 • Zdravstveni rizik (Plavo): 0
 • Rizik od požara (Crveno): 0
 • Psihički rizik (Žuto): 0

Tečni kiseonik:

 • Zdravstveni rizik (Plavo): 3
 • Rizik od požara (Crveno): 0
 • Psihički rizik (Žuto): 0

TRAJANJE EKSPOZICIJE/ PRITISAK KISEONIKA

 • 5 sati/ 1 ATA
 • 3 sata/ 3 ATA
 • 30 minuta/ 4 ATA
 • 5 minuta/ 7 ATA

Beleška: Čist kiseonik na 1.3 ATA  pritisku se može udisati nedeljama bez simptoma. Inhalacija čistog kiseonika 16 sati po danu u toku više dana 65% kiseonika u vazduhu u dužem periodu ne prouzrokuje simptome toksičnosti kiseonika.

TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

PODACI TOKSIČNOSTI: Kiseonik je vitalan element u atmosferi u kome živimo i koga udišemo. Podaci koji slede su za kiseonik i ekspoziciju visokim vrednostima u hiperbaričnim uslovima:

KANCEROGENOST: kiseonik nije pronađen u pratećim listama: FEDERALOSHA Z LIST, NTP, CAL/OSHA, IARC; po ovim agencijama smatra se da nema kancerogeno dejsvo i da nije sumnjiv na kancerogeno delovanje.

IRITACIJA PROIZVODOM: kontakt sa naglo širećim gasom ili smrznutim tečnošću može prouzrokovati smrzotine i oštećenja izložene kože i očiju.

PREOSETLJIVOST NA PROIZVOD: nema preosetljivosti kože i respiratorne sluznice na kiseonik.

INFORMACIJE O REPRODUKTIVNOJ TOKSIČNOSTI:

 • Mutagenost: Nije prijavljeno da kiseonik uzrokuje mutagene efekte
 • Embriotoksičnost: nije prijavljeno da kiseonik prouzrokuje embriotoksične efekte kod ljudi
 • Teratogenost: Nije prijavljeno da kiseonik prouzrokuje teratogene efekte kod ljudi
 • Reproduktivna toksičnost: Nije prijavljeno
Prethodna strana Sledeća strana