HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

HIPERBARIČNA MEDICINA

 1. O hiperbaričnoj medicini (M. Živković)
 2. Istorijski razvoj hiperbarične fiziologije i medicine (M. Živković)
 3. Transport i fiziologija kiseonika (V.M. Mujović)
 4. Fiziologija transporta kiseonika u uslovima hiperbarične hiperoksije (M. Živković)
 5. Fiziološke osobine kiseonika (M. Živković)
 6. Fiziološke osnove primene HBO (M. Živković)
 7. Fiziološki mehanizmi odbrane organizma od hiperoksije (M. Živković)
 8. Hazard lista – kiseonik (M. Živković, S. Tepić)
 9. Kontraindikacije za primenu HBO (M. Živković)
 10. Hipoksija (M. Pavlović)
 11. Indikacije za kliničku primenu HBO (M. Pavlović)

Reumatoidni artritis

Prva istraživanja  u vezi sa primenom HBO u lečenju artritisa su zabeleženi  sredinom 80-ih godina prošlog veka (Glanc,1975). Autori su se uzdali u opštebiološke mehanizme  delovanja HBO, zasićenje krvi i tkiva kiseonikom, normalizaciju metabolizma tkiva, poboljšavanju mikrocirkulacije, pojačavanju kolateralnog krvotoka, aktiviziranju stvaranja endogenih kortikosteroida i uticaj na  imunokorigovanje (Ratner, 1970; Petrovski and Efuni, 1976). Kao i u drugim slučajevima oboljevanja, tako i u lečenju rematoidnog artritisa (RA) HBO se propisuje u kompleksu sa lekovima kao što su citostatici, glukokortikoidi u kombinaciji sa intrazglobnim preparatima, bazičnom terapijom protiv upale sa fizioterapijskim procedurama, radna terapija, medicinska fiskultura, masaža i druge metode lečenja koje su usmereni na proširenje obima pokretljivosti. U kombinaciji HBO sa drugim procedurama prvenstveno medicinske fiskulture i suve masaže koje se sprovode pre seanse sa HBO. Ako masaža mora da se radi  sa kremom ili gelom, u tom slučaju preporučuje se posle seanse HBO ili temeljno očistiti  kožu pacijenta od masnoće pred seansu. Fizioterapijske procedure mogu  se zakazati nevezano od seansa HBO, ali u slučaju da procedura ima  kombinaciju sa lekovima, tada  primenu procedure sprovesti posle seansa HBO.

Kod pacijenata sa zglobnom patologijom tokom seanse sa HBO treba podmetnuti valjak  pod koleno ili u predelu skočnog zgloba pacijenta. U slučaju da je kod pacijenta izraženo formirana ankiloza zgloba kolena najbolji i najudobniji položaj je leći na bočnu stranu. Potrebno  je od 15 do 20 seansi u režimu od 1,5 do 2,0 ATA, od 30 do 60 min. Pacijente motivisati da rade vežbe tokom HBO seanse. Vežbanje u početku mogu trajati 5-20 min u periodu izopresije. Za nekoliko dana beleži se smanjenje tegoba i bolova u izvodjenju vežbi. Kasnije je zabeleženo  i  olakšanje pokreta i van barokomore.

HBO u kompleksnom lečenju kod pacijenata sa RA  doprinosi smanjenju izražene destrukcije zgloba i kliničkim manifestacijama sistemske povrede. Kod mnogih simptoma destrukcije zgloba, kao što su: artralgija i noćni bolovi u zglobovima, izražena duga jutarnja ukočenost,  funkcionalna analiza pokazuje značajne promene. U toku lečenja ili posle seansi u HBO kod svih pacijenata zabeleženo je smanjenje bolova. I  znatno se poboljšava  karakter  sindroma zglobova. Reumatoidni čvorovi su smanjeni u obimu i po gustini, smanjuju se eritrem dlanova, primećuje se normalizacija telesne temperature, opada parestezija, osećaj utrnulosti ruku i nogu, postoji tendencija da se vrati  osetljivosti na dodir. Primećuje se poboljšanje disajnih funkcija i metabolizma. U toku prvih 6 seansi može se videti porast proteinurije, mikrohematurije i cilindrurije. Medjutim, na kraju lečenja ti pokazatelji vraćaju se ka  osnovnim vrednostima, ali posle 2 nedelje nakon završetka lečenja jasno je naznačen trend normalizacije.

U 71.8% bolesnika sa RA imaju kliničke znakove patologije gornjeg gastrointestinalnog trakta, uključujući erozivan-ulcerative lezije u jednjaku i gastrointestinalne zone. Trenutno nema jedinstvenog pogleda na prirodu oštećenja ulcerativne sluznice gastrointestinalne zone kod bolesnika sa RA. Tako karakteristični sindrom kompleksi mogu da rastu kao posledica štetnog delovanja lekova na sluznice gastrointestinalnog područja, i kao sistemska manifestacija osnovnog patološkog  procesa. Erozivno-ulcerativne procesi gornjeg digestivnog trakta sa RA imaju brojne osobine. Na primer, nema sezonskih pogoršanja, sve veći broj višestrukih i kombinovanih čireva, smanjenje funkcije izlučivanja želuca (kisele i pepsino komponente). Dakle, kao pozitivno u ovoj situaciji bi trebalo razmotriti učinak HBO na aktiviranje acidogenične  funkcije želuca. Primena HBO u lečenju bolesnika sa RA omogućava da se bez prestanka primanja antiinflamatornih lekova postigne zarastanje erozije  i epitelizacija čira želuca i dvanaestopalačnog creva. Takodje, dešava se  stimulacija lučenja sluzi u antralnom odeljenju želucu. Pozitivan uticaj HBO na sluznice gornjeg gastrointestinalnog trakta bolje je izraženo kod bolesnika sa sistemskim manifestacijama RA. Moguće da je to povezano sa imunomodulativnim dejstvom HBO, jer u  oštećenju sluznice gasrointestinalnog područja značajno  mesto zauzima imunološki komponenta. Informacije o efektima uticaja kiseonika pod povećanim pritiskom na imuni sistem zdrave osobe i bolesnika su sporne. Neki autori napomenuli su povećanje količine T-limfocita u perifernoj krvi tokom lečenja HBO, a drugi smanjenje. Izraženi poremećaji imuniteta kod bolesnih osoba sa RA mogu biti usled uzajamnog poremećaja regulatorne subpopulacije T- i B- limfocita. Pouzdano se smanjuje cirkulisanje imunološkog kompleksa (CIK) seruma krvi, povećava se broj B-limfocita i menja se korelacija teofilin osetljivih i teofilin rezistentnih limfocita. Broj B-ćelija kod bolesnika sa RA pre početka lečenja smanjen je u poredjenju sa zdravom osobom. Posle konzervativnog lečenja taj broj se ne menja, ali kod pacijenata kojima se u lečenje uvodi HBO zabeležena je tendencija normalizacije ovih pokazatelja. Posle lečenja apsolutni broj B-limfocita identičan je sa pokazateljima zdravih osoba. Osim toga, primećuje se tendencija normalizacije grupe imunoglobulina M i G, dok kod konzervativnog lecenja prosek svih klasa imunoglobulin ima tendenciju povećanja. Kod RA imunomodulatorna funkcija HBO posebno je izražena kod bolesnika  sa sistemskim manifestacijama oboljenja.

Zanimljive su studije učinka HBO na stanje mikrocirkulacije kod bolesnika sa RA. Posebno je potvrdjeno da  seansa HBO ima znatno veći uticaj na sve vaskularne indekse nego lekovi. Pod uticajem HBO povećava se krvotok kože i mišića, koji postižu najvišu vrednost na kraju 2. nedelje tokom terapije HBO.

Zanimljivi su rezultati kombinacije lečenja RA HBO i rentgenoterapije.  Rentgenoterapija, kao aktivan nespecifičan aktuelan antiupalni faktor zajedno sa terapijom lekovima zauzima važno mesto u lečenju pacijenata sa reumatskim bolestima. HBO neposredno pre primene zračenja dovodi do  naglašene pozitivne dinamike kliničkih pokazatelja i sporije napredovanje  patološkog  procesa. Kombinovana upotreba HBO i rengenoterapije postići će bolji efekat bez povećanja doze zračenja i tako smanjiti reakciju zračenja na zdrava tkiva koja se nalaze u području zračenja, smanjuje izraženost opšte reakcije na terapiju zračenja. Radiomodificirani efekat HBO vezan je za razvoj fiziko-hemijske interakcije zračenja sa slobodnim kiseonikom i smanjenje  radiorezistentnosti ćelija sposobnih za eliminaciju hipoksije.

Uprskos sličnosti imena, zasebnu formu ima juvenilni reumatoidni artritis(JRA), kojim obolevaju deca do 16 god. Ova bolest se razlikuje od RA odraslog čoveka po kliničkim i laboratorijskim podacima, tokom i prognozom. Problemi lečenja dece su isti kao kod odraslih, ako ne i  teži. To je zbog ranije alergizacije, čestim poremećajem metabolizma, nestabilnosti fermentne funkcije i hormonalnog sistema, aktivne manifestacije bolesti van zglobova, ranjim invaliditetom pacijenata.HBO podstiče brzu stabilizaciju i poboljšanje, uz smanjenje prepisane doze steroidnih lekova. Lečenje se sprovodi pod pritiskom kiseonika 1,4-1,5 ata na 30 min izopresije. Serija od 10-12 tretmana. Nakon 3. nedelje tretmana primećuje se poboljšanje kliničkih i laboratorijskih nalaza.

Reumatoidni artritis-najčešće autoimunološko oboljenje. Bolest podstiče karakterni razvoj erozivnog artritisa i sistemsko oštećenje unutrašnjih organa. Simptomi bolesti jako su otporni, i bez medicinskog lečenja bolest brzo progresira. Terapija sa lekovima – jedan je od osnovnih metoda lečenja RA. U kombinaciji lečenja sa lekovima primenju se i druge mogućnosti lečenja, uključujući i hiperbaričnu oksigenaciju.

Poliartritis je jedan od osnovnih manifestacija bolesti. Pored kliničke slike reumatoidni artritis uključuje i veliki broj različitih patoloških promena. Težina razvoja bolesti, kao i značaj svakog ispoljavanja može značajno da varira. Ne postoji jedinstveni taster marker koji može  pokazati adekvatnu sliku obima aktivnosti bolesti, koristi se kombinacija nekoliko funkcija koje karakterišu različite aspekte patoloških procesa. Delotvornost tretmana izmerena je brojnim parametra. Podaci o pozitivnom uticaju HBO na kliničke i laboratorijske parametre kod bolesnika sa RA već su poznati.

Upoređenu su dve grupe pacijenata. Prva grupa lečena sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima i metotreksatom. Druga grupa je dodatno tretirana hiperbaričnom oksigenacijom. Pacijenti su podvrgnuti na 12-15 seansi po 40-60 min pod parcijalnim pritiskom kiseonika od 1.5-2.0 ATA, jednom godišnje. Osim kliničkih i laboratorijskih istraživanja vršili su i procenu kvaliteta života pacijenata u svakoj grupe.

Jedna od opštih anketa  je Short Form Outcomes Study S-36. Ovaj model ima 3 nivoa: 36 pitanja iz istraživanja ishoda lečenja (Medical Outcomes Study MOS ), 8 skala i 2 režima mera, koji kombinuju skale. To je fizička aktivnost, uloga fizičkog funkcionisanja, somatski bol, opšte stanje zdravlja, životna aktivnost, socijalno funkcionisanje, uloga emocionalnog funkcionisanja, psihološko zdravlje. Maksimalna vrednost svih skala je u potpunom odsustvu ograničenja ili povreda zdravlja je 100.

SF-36 daje 2 režima mera: fizičku komponentu zdravlja (Psysical Component Summary PCS) i mentalnu komponentu zdravlja (Mental Component Summary MCS).

Specijalna anketa za reumatoidni artritis  je Health Assessment Questionnair (HAQ). HAQ je razvio i objavio J.F. Fries i dr. 1980.godine. Američki Kolegijum Reumatologa (American College of Rheumatology) smatra da je ova anketa jedan od osnovnih merenja, koji treba da se sprovesti kod pacijenata sa RA. Ovaj test je u stanju da proceni funkcionalno stanje pacijenta na individualnom nivou, može da se koristi za procenu efikasnosti lečenja. Pitanja HAQ se odnose na aktivnosti svakodnevnog života bolesnika. Anketa obuhvata izračunavanje indeksa invalidnosti i procena boli.

Nakon godinu dana lečenja, testiranjem po skali SF-36 zabeležen je značajan napredak u obe posmatrane grupe  je u istoj meri. Po HAQ-u efikasnost lečenja bila je veća kod pacijenata koji su primali hiperbaričnu oksigenaciju. U prvoj grupi odgovara minimalnoj efikasnosti, a u drugoj grupi zadovoljavajućom efikasnošću.

Posle trogodišnjeg lečenja, testiranje po skali SF-36 pokazala su poboljšanje kvaliteta života bolesnika u obe grupe, ali je u većoj meri kod onih pacijenata koji su dobili HBO. Sve skale pokazuju tendenciju za pozitivne promene u drugoj grupi bolesnika. Jasno se vidi pozitivan trend na nivou emocionalnog, fizičkog funkcionisanja i socijalnog funkcionisanja.

Dakle, režim lečenja nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, metotreksatom i hiperbaričnom oksigenacijom značajno je superioran režim lečenja u odnosu na lečenje samo sa lekovima bez hiperbarične oksigenacije, po uticaju na kvalitet života pacijenata sa zglobno- visceralnim oblikom reumatoidnog artritisa.

Prethodna strana