HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

HIPERBARIČNA MEDICINA

 1. O hiperbaričnoj medicini (M. Živković)
 2. Istorijski razvoj hiperbarične fiziologije i medicine (M. Živković)
 3. Transport i fiziologija kiseonika (V.M. Mujović)
 4. Fiziologija transporta kiseonika u uslovima hiperbarične hiperoksije (M. Živković)
 5. Fiziološke osobine kiseonika (M. Živković)
 6. Fiziološke osnove primene HBO (M. Živković)
 7. Fiziološki mehanizmi odbrane organizma od hiperoksije (M. Živković)
 8. Hazard lista – kiseonik (M. Živković, S. Tepić)
 9. Kontraindikacije za primenu HBO (M. Živković)
 10. Hipoksija (M. Pavlović)
 11. Indikacije za kliničku primenu HBO (M. Pavlović)

Hiperbarična oksigenacija i srčana aritmija

Sinus bradikardija je najčesći fiziološko odgovor na dejstvo HBO.

Zhivordev (1980) je zabeležio poremećaje ritma i provodljivosti kod 85% od 75 pacijenata sa infarktom miokarda nakon 15 dana od početka oboljenja. HBO je korištena kod 14 pacijenata kod kojih je primećeno da aritmija nestaje nakon 10-12 izlaganja HBO.

Isakov (1981) je koristio HBO kod 31 pacijenta sa paroksizmalnom tahikardijom kod ishemijske bolesti srca, kada je zaključio da tretman sa HBO smanjuje frekvencu i trajanje paroksizama. Takođe je zapazio da se smanjuje broj ekstrasistola.

Kuleshova i Flora (1981) su objavili rad u vezi efekta HBO kod pacijenta na rehabilitaciji sa ishemijskom bolešću srca. Svi pacijenti su imali fizikalni tretman, masažu i vežbe šetnje i prikazali da je 72% pacijenata iz HBO grupe imalo smanjenje i nestajanje aritmije i da su mogli da izvode vežbe sa većim opterećenjem.

Zihvordev (1982) je koristio HBO kod 29 pacijenata sa sa ishemijskom oboljenjem srca. Kod 17 je je registrovano nestanak extrasistola, što je povećalo njihovu fizičku aktivnost. Od 28 pacijenata koji su primali i antiaritmike i HBO došlo je do poboljšanja kod 21 pacijenta.

Goliakov (1986) je pokazao poboljšanje kod 67% u vezi ventrikularnih ekstrasistola kod pacijenata sa koronarnim oboljenjem tretiranih sa HBO.

Prethodna strana Sledeća strana