HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

ECPD Međunarodni specijalistički program Hiperbarična medicina i Podvodna medicina
Preporuke za lečenje teških i srednje teških stanja nastalih kao posledica infekcije virusom SARS-COVID-2
Primarius dr med. Miodrag Živković, specijalista pomorske, hiperbarične i podvodne medicine, fiziolog
Posetite stranu HIPERBARIČNA MEDICINA i saznajte više o hiperbaričnoj medicini i hiperbaričnoj oksigenciji

HBO MEDICAL CENTER

HBO Medical Center je specijalistička lekarska ordinacija za hiperbaričnu i podvodnu medicinu kojom rukovodi Primarius dr med. Miodrag Živković, specijalista pomorske, hiperbarične i podvodne medicine, fiziolog.

Osnovna delatnost HBO Medical Centra je primena HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE - LEČENJE KISEONIKOM.

HBO Medical Center je jedinstvena specijalistička ordinacija u kojoj se primenjuju savremene metode u prevenciji i lečenju bolesti i mnogih povreda i trovanja.


HBO tretman iliti primena hiperbarične oksigenacije, se sprovodi u HIPERBARIČNIM KOMORAMA, pod nadzorom stručnog osoblja, a terapija je pažljivo planirana za svakog pacijenta ponaosob, u zavisnosti od njegovog objektivnog zdravstvenog stanja. Suština HBO je udisanje 100% kiseonika pod povišenim pritiskom, pri čemu se pokreću mnogobrojni pozitivni procesi u organizmu koji, svi zajedno, doprinose kvalitetnijem i bržem ozdravljenju.

Kako da pronađete HBO Medical Center
 • Hiperbarična medicina

  HBO Medical Center hiperbarična komora
  Hiperbarična medicina je grana medicinskih nauka koja se bavi istraživanjem, u kliničkom smislu, uticajem gasova u uslovima povišenog pritiska na ljudski organizam. Hiperbarična oksigenacija (hbot) je praktična primena kiseonika pod povišenim pritiskom u lečenju svih bolesti, povreda i otrovanja koji za uzrok ili za posledicu imaju nedostatak kiseonika (oxygen, O2). Primena kiseonika pod povišenim pritiskom u lečenju, smatra se najznačajnijim iskorakom u medicini i svrstava se po značaju sa primenom transfuzije krvi i pronalaskom antibiotika.
 • Podvodna medicina

  HBO Medical Center podvodna medicina
  Podvodna medicina je deo hiperbarične medicine koja se bavi praktičnim problemima boravka ljudi u atmosferi visokog pritiska i uticaja na ljudski organizam (ronjenje, rad u kesonima).
 • Popularna medicina

  HBO Medical Center popularna medicina
  Opšti principi zdravlja i zdravog života proistekli iz skupljenog znanja i iskustva tokom lekarske prakse.