HBO Medical CentarHBO Medical Centar

SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA

ZA HIPERBARIČNU I PODVODNU MEDICINU

HBO MEDICAL CENTER

Prim. dr med. Miodrag Živković

Korona virus COVID-19

Preporuke za lečenje teških i srednje teških stanja nastalih kao posledica infekcije virusom SARS-COVID-2

Prim Dr Miodrag Živković

12.04.2020.

Preporuke za lečenje teških i srednje teških stanja nastalih kao posledica infekcije virusom SARS-COVID-2

Počnimo od pluća:

1. Virusna respiratorna infekcija koja prevashodno napada pneumocit 2 koji ima ulogu produkcije surfaktanta koji ima ključnu ulogu u transportu kiseonika kroz alveolo-kapilarnu membranu.

Surfaktant ima trostruku ulogu:

  1. Da održi optimalan površinski napon u alveoli i obezbedi da alveola bude otvorena čime se obezbeđuje ventilacija alveole i dotok kiseonika do alveolo-kapilarne membrane.
  2. Da jedinjenja fosfoglicerola iz surfaktanta prihvate kiseonik i da ga olakšanom difuzijom dopreme do eritrocita u krvnoj kapilari pluća. Novija istraživanja pokazuju da pneumocit 2 produkuje hemoglobin koji verovatno vezuje kiseonik tokom transporta kroz alveolokapilarnu membranu?
  3. Da zadrži priliv stranih čestica i mikroorganizama koji dospevaju u pluća iz spoljne sredine, spreči prodor u krvotok ili tkivo pluća i taj sadržaj izbaci van pluća (kašalj).

Posledice oštećenja pneumocita 2 i poremećene produkcije surfaktanta su bitno smanjen transport kiseonika zbog atelektaze pluća, zadebljanja alveolo-kapilarne membrane i nedostatka surfaktanta kao nosioca kiseonika. To izaziva generalnu hipoksiju manjeg ili većeg inteziteta što iziskuje borbu protiv hipoksije. Svi navedeni patološki faktori plus hipoksija pluća dovode do intersticijalnog, a zatim i aveolarnog edema i na kraju do ARDSa.

Američki lekari su na početku pandemije započeli primenu HBO na 40 pacijenata sa teškim oblikom pneumonije na visokim pritiscima (2.0 bara, 60 min). Čekamo prve izveštaje. U Švedskoj su zapčeli multicentričnu studiju na 200 srednje teških pacijenata na takođe visokim pritiscima kiseonika od 2.4 bara (14 m dubine, 100% kiseonik) u trajanju od 30 do 60 min. Čekamo prve izveštaje. Lekari u Rusiji rutinski koriste HBO u lečenju težih oblika pneumonije (virusne, bakterijske) na niskim parcijalnim pritiscima i kratke ekspozicije (30 do 45 min). Za sada nema izveštaja.

Moj predlog je sledeći:

Terapija virusne pneumonije je na prvom mestu odlučna reoksigenacija uz primenu hiperbarične oksigenacije na srednjim i niskim parcijalnim pritiscima u zavisnosti od težine bolesti (1.2 do 1.5 bara), ali dugog trajanja do 120 min i dva do tri puta dnevno ponavljati tretman. Zašto je HBO terapija izbora u odnosu na respirator? zato što je opšti pritisak u plućima jednak pritisku okoline i nema mehaničkog oštećenja pluća kao kod respiratora.

Ovde treba razmotriti i upotrebu surfaktanta (svinjskog, goveđeg) kao u slučaju ARDSa kod nedonoščadi.

2. Drugi problem infekcije virusom SARS-COVID 2 je komponenta virusa sa genskim partikulama koji prevashodno napadaju pneumocit 2, dovode do razaranja eritrocita i oslobađanja velike količine gvožđa kako u plazmu tako i u tkiva. Pad hemoglobina i broja eritrocita u sistemskoj cirkulaciji drastično produbljuje već postojeću hipoksiju čime ugrožava funkciju organa posebno osetljivih na hipoksiju (mozak, bubrezi, srce,...). Problem se usložnjava kod pacijenata koji već imaju hroničnu hipoksiju (kardiovaskularne bolesti, dijabet i druge metaboličke bolesti i nasledne bolesti disfunkcije respiratornih enzima ili mitohondrija).

Problem je komplikovan. Terapijski gledano reoksigenacija je i dalje ključna i opet dajem prednost hiparbaričnoj oksigenaciji, ali ovde se mora uskočiti sa primenom eritropoetina alfa ili beta (na našem tržištu dostupan je Recormon). Eritropoetin je eritrocitopoezni faktor rasta i deluje na kostnu srž povećavajući proizvodnju eritrocita. U čemu je prednost davanja eritropoetina: povećava proizvodnju eritrocita i količinu hemoglobina i troši višak gvožđa iz cirkulacije nastao raspadom eritrocita i na taj način smanjuje toksični učinak gvožđa.

3. Naravno nastaviti sa antibio terapijom i korigovati simptomatske poremećaje uz visoke doze antioksidanata.

4. Malo bih da pojasnio ulogu HBO u svemu ovome:

  • Antihipoksična uloga. Jasno je da je HBO terapija izbora kod svih akutnih hipoksičnih bolesti i kod ozbiljnih hroničnih hipoksičnih bolesti.
  • Antizapaljensko dejstvo jer zaustavlja produkciju IL1b i TNF.
  • Regenerativno jer značajno podstiče produkciju matičnih ćelija.
  • Posredno antibakterijsko i antivirusno delovanje jer omogućava optimalnu aktivnost ćelijskom imunskog sistema.
  • Menja reološke karakteristike krvi smanjujući agregaciju trombocita i interakciju trombocita i leukocita čime smanjuje mogućnost nastanka ugrušaka u krvnim sudovima (koagulaciju). Povećava elastičnost eritrocita i njihov lakši prolaz kroz kapilarne krvne sudove.
  • Suštinsko dejstvo na energetski status ćelije i organizma u celini.

Moje poštovanje.

Prim Dr Miodrag Živković